Obecné informace

Předmětová komise: německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Německý jazyk a španělský jazyk je vyučován jako 2. povinný cizí jazyk od 1. ročníku čtyřletého studia a 2. ročníku osmiletého studia podle zájmu studentů v rozsahu 3 hodiny týdně. Studium jazyka lze ukončit maturitní zkouškou (státní nebo profilovou). Francouzský jazyk, latinský jazyk a ruský jazyk je vyučován jako nepovinný předmět.

Vyučující účelně využívají široké spektrum metod a forem práce s důrazem na vytváření příležitostí k rozvoji interkulturní komunikační kompetence v cílovém jazyce.

Personální obsazení ve školním roce 2022/2023 v abecedním pořádku:

Libuše Flídrová

Matouš Friedrich

Hana Jiráková

Jana Kittová

Martina Kohoutová

Petra Křížová (předsedkyně předmětové komise)

Martina Kubičková

Lenka Vetýšková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout