Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise:

NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, ŠPANĚLSKÝ JAZYK, FRANCOUZKÝ JAZYK, LATINSKÝ JAZYK

Německý jazyk a španělský jazyk je vyučován jako 2. povinný cizí jazyk od 1. ročníku čtyřletého studia a 2. ročníku osmiletého studia podle zájmu studentů v rozsahu 3 hodiny týdně. Studium jazyka lze ukončit maturitní zkouškou (státní nebo profilovou). Francouzský jazyk, latinský jazyk a ruský jazyk je vyučován jako nepovinný předmět.

Vyučující účelně využívají široké spektrum metod a forem práce s důrazem na vytváření příležitostí k rozvoji interkulturní komunikační kompetence v cílovém jazyce.

Personální obsazení ve školním roce 2023/2024:

Libuše Flídrová, Hana Jiráková, Jana Kittová, Martina Kohoutová, Petra Křížová (předsedkyně předmětové komise), Martina Kubičková, Lenka Vetýšková, Yvona Zajícová

 

Společné aktivity němčinářů a španělštinářů

Společné aktivity němčinářů a španělštinářů

Ve středu 24.4.2024 se opět sešly skupiny němčinářů 4.B a španělštinářů 8.A na společné hodině, kterou měla v kompetenci tentokrát španělská část. Svým spolužákům nejprve promítli video, které natočili během posledních hodin španělštiny na GVN. Ale hlavně si připravili ochutnávku španělského jídla a pití spojenou vždy s lingvistickým kvízem.

 Celý článek
Společná hodina německého a španělského jazyka

Společná hodina německého a španělského jazyka

V rámci hodin německého jazyka jsme měli možnost připravit program pro španělštináře z paralelní třídy. V rámci společného projektu nám skupina němčinářů ze 4.B (trochu) přiblížila pro nás dosud neznámý jazyk.

 Celý článek
Recitace v cizích jazycích

Recitace v cizích jazycích

Táborská Eurolyra každoročně umožňuje žákům základních a středních škol předvést své umění recitace v cizích jazycích, a to v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině. Letos to bylo už podeváté. Akce probíhá vždy začátkem prosince v táborské městské knihovně.

 Celý článek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout