Plán EVVO 2020-2021

S přihlédnutím k finančním možnostem žáků, ochotě jmenovaných subjektů spolupracovat s naší školou a hlavně s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci je možno ve školním roce 2020/2021 uskutečnit akce, které v sobě zahrnují prvky environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Více informací ke stažení:

Plán EVVO školní rok 2020/2021