Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: BIOLOGIE

Členové:

RNDr. Hana Hančová, Mgr. Jakub Jirsa, Mgr. Sylva Kalenská, Mgr. Michaela Míková, Mgr. Jiří Nořinský

V současné době probíhá na naší škole přechod na nové pojetí ŠVP, podle kterého se v letošním školním roce vyučuje v prvních a druhých ročnících čtyřletého studia a odpovídajících ročnících osmiletého studia. Biologie je zde dvouhodinovým předmětem a pro žáky, kteří si ve třetím a čtvrtém ročníku zvolí přírodovědné zaměření, bude potom biologie předmět čtyřhodinový a navíc s možností volitelných seminářů.

Ve třetích a čtvrtých ročnících pokračuje výuka podle starého pojetí ŠVP, kde třeťáci mají dvě hodiny výuky týdně a k tomu hodinu laboratorních prací. V maturitním ročníku je pouze jedna hodina týdně. Žáci mají možnost volitelného předmětu „Seminář z biologie“, kde ve třetím i čtvrtém ročníku je rozšiřováno učivo z předchozích ročníků a probíráno učivo nové.

 

Cílem výuky biologie na GVN je poskytnout žákům všeobecný přehled znalostí předmětu, posílit vztah k přírodě a životnímu prostředí člověka a zájemce připravit k přijímacím zkouškám a ke studiu na vysokých školách.

 

Více informací ke stažení:

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout