Předmětová komise anglického jazyka

Anglický jazyk vyučují a předmětovou komisi tvoří (v abecedním pořadí):

Friedrich Matouš

Kazda Ondřej

Kohoutová Martina

Křížová Petra

Kubátová Alena

Pečtová Ivana

Přerovský Radek (předseda předmětové komise)

Šímová Daniela

Vendlová Jitka

Zajícová Yvona

 

Anglický jazyk je na našem gymnáziu vyučován v závislosti na jednotlivých ročnících takto:

Žáci primy, kvinty a 1. ročníků čtyřletého gymnázia (třídy 1.B a 1.C) se učí 4 hodiny týdně.

Žáci sekundy, tercie, kvarty, sexty, septimy a oktávy a rovněž 2., 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia mají časovou dotaci 3 hodiny týdně.

V septimě a oktávě  osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku 4-letého studia si mohou žáci zvolit povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, který je vyučován 1x týdně 2 vyučovací hodiny.

Při výuce používají všichni vyučující závazně 2 typy učebnic:

Pro 8leté gymnázium je určena učebnice English Files dle aktuálního vydání od úrovně Elementary až po Upper-intermediate, popřípadě i Advanced pro velmi pokročilé.

U 4letého gymnázia se jedná o učebnici Maturita Solutions dle aktuálního vydání, a to úrovně Pre-intermediate a Intermediate (popř. i Upper-intermediate).

Studium angličtiny je ukončeno maturitní zkouškou. 

Zájemci si mohou poměřit své znalosti v soutěžích. Jedná se především o olympiádu v anglickém jazyce, která probíhá každoročně ve 3 kategoriích: 1. je určena pro primu a sekundu, 2. pro tercii a kvartu a 3. pro ostatní třídy kromě maturitních.

 Zájemci o recitaci se mohou zúčastnit soutěže s názvem Táborská Eurolyra.

 Dáke se žáci zúčastňují mezinárodní online soutěže The Best in English.

 Mají-li žáci zájem, mohou na škole odebírat časopisy Gate a Bridge.

 

 

           

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout