Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: ANGLICKÝ JAZYK

Členové:

Ondřej Kazda, Martina Kohoutová, Petra Křížová, Alena Kubátová Hendrychová, Ivana Pečtová, Radek Přerovský, Daniela Šímová, Jitka Vendlová, Lenka Vetýšková, Yvona Zajícová

Anglický jazyk patří jednoznačně k dovednostem, u nichž si všichni, učitelé, žáci i rodiče, přejí, aby její úroveň poskytla našim absolventům výhodu při hledání pracovních pozic, dalšího studia i komfortu během soukromých cest za poznáním světa. Výuka anglického jazyka na naší škole se proto snaží držet krok s efektivními a moderními metodami a formami výuky. Z toho důvodu dnes celá škola používá ve výuce učebnice řady English File, aktuální edice z produkce vydavatelství Oxford University Press. Hodinová dotace předmětu činí v primě a všech ročnících vyššího gymnázia čtyři vyučovací hodiny týdně; sekunda, tercie a kvarta mají potom týdně hodiny tři. Třetí a čtvrté ročníky vyššího gymnázia mají možnost si zvolit seminář AJ zaměřený na zlepšení řečových dovedností.

Absolvent naší školy je v ideálním případě uživatelem angličtiny, kterou získal nejen z učebnice. Jak je barevný život, tak by mělo být pestré i spektrum zdrojů, z nichž se žák jazyk učí. Hodiny z toho důvodu doplňujeme o audiovizuální podněty, přesto je v zájmu každého, kdo má zájem dosáhnout co nejlepších výsledků, aby pravidelně sledoval, četl či poslouchal původní tvorbu v angličtině, tu poslední pak doplněnou, pokud je to možné, o anglické titulky. Navzdory omezenému přímému kontaktu s rodilými mluvčími v podmínkách našeho města jsme šťastni, že s námi spolupracuje jako asistent ve výuce rodilý mluvčí z Velké Británie.

Máte-li chuť svoji angličtinu posouvat dále, pak určitě vyhledávejte texty či videa zabývající se Vaším okruhem zájmů.

Níže uvádím některé inspirační zdroje, které mohou pomoci nejen žákům, ale komukoliv z Vás, kteří čtete tento text.

Vedle obligátních filmových streamovacích platforem Netflix, HBO MAX nebo Disney+, bych Vás rád upozornil na skvělou přednáškovou platformu TED, na jejíž stránkách si stačí jen zvolit obor zájmu a pak se již jen nechat inspirovat.

www.ted.com/topics

Pro zlepšení celkového porozumění světa a událostí v něm bych rozhodně doporučil poslouchat zpravodajství na BBC World Service.

www.bbc.co.uk

Skutečným pokladem jsou podcasty, kde si každý najde, co ho baví. Zde např. podcasty z produkce iHeartRadio:

www.iheart.com

Na této platformě má třeba skvělý podcast Here’s the Thing s rozhovory se zajímavými lidmi herec Alec Baldwin.

www.iheart.com

Podcasty samozřejmě snadno dohledáte i v podcastových aplikacích ve Vašich telefonech.

Shora uvedené odkazy berte prosím jako třešničky na dortu. Na internetu je dnes k dispozici v angličtině prakticky cokoliv Vás zajímá. Proto vyhledávejte, čtěte, poslouchejte a dívejte se v angličtině. To posune Vaši schopnost užívat tento jazyk na úroveň, na které si ji přejete mít. Na úroveň, která Vám umožní bavit se s lidmi takřka po celém světě o věcech, které Vás zajímají, a také rozumět druhým, když Vám budou vyprávět o těch svých.

Ovšem zdokonalovat se nemusíte pouze internetem a učebnicí. Někdo k učení a rozvoji potřebuje staré dobré tištěné knihy, a proto je naše gymnázium vybaveno bohatou anglickou knihovnou, kterou mohou žáci bezplatně využívat a půjčovat si v ní jak zjednodušenou četbu, díky níž získají sebevědomí při čtení v cizím jazyce, tak původní, úplné verze knih.

Učitelé se svým dalším sebevzděláváním snaží, aby udrželi krok s aktuálními tendencemi v angličtině a díky tomu pomohli svým žákům být sebevědomými lidmi, kteří nemají zábrany používat angličtinu ve všech možných životních situacích.

KEEP IT UP, NEVER STOP LEARNING!

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout