Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: ČESKÝ JAZYK

Členové:

Libuše Flídrová, předsedkyně předmětové komise

Radka Běhalová, Pavel Jarčevský, Jakub Kára, Květa Pilná, Jaroslav Slanina, Hana Šebková, Vít Zeman

Výuku českého jazyka a literatury jako povinného maturitního předmětu vnímáme jako základ pro rozvoj všech ostatních oborů a z toho vychází náš přístup k obsahu, metodám a formám výuky.

Ideální absolvent českého jazyka a literatury je vybaven nadstandardními komunikativními dovednostmi. Dokáže porozumět textu, kriticky přemýšlet o jeho obsahu, interpretovat a reflektovat ho. Dokáže sestylizovat a formálně zpracovat základní slohové útvary. Rozvíjíme žákovu schopnost zapojit se do diskuze, předkládat argumenty a protiargumenty, vyvracet argumenty druhé strany, odlišit domněnku od faktu. Pracujeme s různými informačními zdroji (např. slovníky, učebnice, videa a internetové zdroje).

 

Výše zmíněné teoretické ideály se snažíme naplňovat pořádáním exkurzí, formou zážitkové pedagogiky či účastí v různých soutěžích. Navštěvujeme divadla, ať už v Praze, v Brně či v místní ZUŠ, výstavy, expozice, knihovny a jiná kulturní zařízení, opět v různých městech, ale využíváme i bohaté lokální zdroje. Pořádáme besedy a setkání se zajímavými osobnostmi.

Škola je vybavena mimořádně bohatou knihovnou jak beletrie, tak odborné literatury, kterou mohou žáci bezplatně využívat.

V neposlední řadě se snažíme dát žákům prostor pro vyjádření své vlastní tvůrčí činnosti formou Autorského setkání, literárně dramatické činnosti, recitace či vydáváním školního časopisu.

Jako učitelé se stále vzděláváme formou odborných seminářů, webinářů a letních škol. Společně diskutujeme o odborných tématech, didaktických, pedagogických otázkách, o četbě a dalších kulturních zážitcích a postřezích.

 

Nahlédněte do naší knihovny GVN

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout