Dějepis

Dějepis se na naší škole vyučuje ve všech ročnících dvě hodiny týdně. Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit dějepisný seminář zaměřený na moderní dějiny, seminář pro maturanty pak dále prohlubuje jejich dějepisné znalosti a historické povědomí. Součástí výuky jsou odborné exkurze a besedy se zajímavými osobnostmi. Spolupracujeme s Muzeem Jindřichohradecka a Státním okresním archivem Jindřichův Hradec. Žáci se pravidelně účastní dějepisné olympiády. V rámci předmětu byl realizován dějepisný projekt Za železnou oponou a Mnich – příběh jedné vesnice.

Na škole pracuje dějepisná předmětová komise ve složení PhDr. Jana Burianová, Mgr. Milan Kadlec, PhDr. Ivana Pečtová a Mgr. Jaroslav Slanina.