Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: GEOGRAFIE / ZEMĚPIS

Členové:

Mgr. Robert Vyhlídka, předseda předmětové komise

Mgr. Ladislava Zadinová, Mgr. Jakub Jirsa

Proč je geografie důležitá?

Předmět geografie je svým způsobem jedinečný – odráží se v něm a spojuje všechny možné předměty – například matematiku v kartografii, dějepis, biologii a třeba i politologii v regionální geografii a mnoho dalších vědních disciplín.

Jelikož se k nám dostává stále více informací ze světa, je třeba se v něm orientovat a především chápat věci, které se ve světě dějí. Předmět geografie by nám měl pomoci chápat souvislosti na geografickém podtextu – mít základní přehled o tom, co kde je, proč to tam je, chápat souvislosti a hledat možná řešení a odpovědi na různé otázky.

Jedním z dalších cílů předmětu je budování všeobecného přehledu, který je velmi důležitou součástí našeho vzdělání.

 

Předmět geografie je na našem gymnáziu vyučován podle nového ŠVP takto. Na nižším gymnáziu je časová dotace 2h týdně a žáci procházejí obvyklým geografickým programem.

Na vyšším gymnáziu je časová dotace také 2h týdně v 1. i 2. ročníku a žáci procházejí od spíše teoretických témat, přes regionální geografii všech světadílů až po konkrétní témata, jako jsou například globalizace či geopolitické problémy současného světa.

Po absolvování předmětu se mohou žáci rozhodnout, kterým směrem vykročí a rozhodnou-li se pro humanitní studia, čeká je podle nového znění ŠVP časová dotace 4 hodiny geografie týdně. Během studia ve třetím a čtvrtém ročníku je tedy spousta času na rozšíření znalostí, různých geografických projektů či různého zkoumání a bádání.

Studenti, kteří se vydají přírodovědným směrem a měli by zájem o geografii či z ní dokonce maturovat, mohou navštěvovat geografický seminář.

Na našem gymnáziu se opakovaně najdou žáci, kteří mají úspěchy na olympiádách a nemalý počet našich absolventů poté geografii studuje na vysoké škole.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout