Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: CHEMIE

Členové:

RNDr. Hana Hančová, Mgr. Sylva Kalenská, Mgr. Michaela Míková, Mgr. Jiří Nořinský, Mgr. Adam Píša

Výuka chemie na GVN se řídí ŠVP. Současné třetí a čtvrté ročníky se učí podle původního ŠVP. Ve třetím ročníku je chemie dvouhodinovým předmětem a její výuka je doplněna každý týden jednou hodinou laboratorních prací. V nich si žáci ověřují prakticky to, s čím se seznámili teoreticky v hodinách chemie a také si zde procvičují chemické názvosloví a výpočty. Ve čtvrtém ročníku se už chemie nevyučuje.

Žáci si ve třetím a čtvrtém ročníku mohou vybrat volitelný předmět „Seminář z chemie“, který je v obou ročnících dvouhodinový. V semináři je doplňováno a rozšiřováno učivo z předchozích ročníků a probíráno učivo nové. Ve třetím ročníku jsou do výuky chemického semináře zařazeny i laboratorní práce z analytické chemie.

Výuka v současných prvních a druhých ročnících se už řídí novým ŠVP. Chemie je i zde dvouhodinovým předmětem, ale nejsou zařazeny žádné hodiny laboratorních prací.  Ve třetím a čtvrtém ročníku bude pro žáky, kteří si vyberou přírodovědnou orientaci, chemie čtyřhodinovým předmětem se zařazenými laboratorními pracemi.

I tato nová koncepce počítá ve třetím a čtvrtém ročníku s volitelnými semináři, jejichž náplní bude doplňovat učivo výrazně redukované v 1. a 2. ročníku a také seznamovat žáky s učivem novým.

Cílem výuky chemie na GVN je předat všem žákům poznatky, které mohou využít v běžném životě. A dále také dobře připravit žáky k přijímacím zkouškám a ke studiu na vysokých školách a jejich přírodovědně orientovaných fakultách.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout