Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Členové:

Mgr. Lenka Pavlatová, Mgr. Pavel Jarčevský, Mgr. Ladislava Zadinová, Mgr. Stanislav Fiedler, Mgr. Robert Vyhlídka, Mgr. Martina Kubičková

Výuka tělesné výchovy na GVN se řídí ŠVP. Výuka TV je pro všechny ročníky stanovena na 2 vyučovací hodiny týdně.

Žáci v 1. a 2. ročníku 8 – letého studia absolvují výuku plavání, žáci ve 3. a 4. ročníku výuku bruslení. Ve 2. a 6. ročníku 8letého studia a ve 2. ročníku 4letého studia se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu. Ve 3. ročníku 4letého studia absolvují sportovně – turistický kurz.

Cíle TV se modifikují a konkretizují ve vztazích k obsahu, prostředkům, podmínkám, učiteli, žákům.

Cílem školní TV je stimulovat a rozvíjet biopsychosociálně účinný celoživotní pohybový režim, zdravotní prevenci, pohybové schopnosti, dovednosti, vědomosti a pozitivní postoje žáků k pohybové činnosti.

Řídíme se heslem: „Ve zdravém těle zdravý duch.“

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout