Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Členové:

Mgr. Hana Jiráková, Mgr. Lenka Vetýšková

Charakteristika: Španělský jazyk je dynamický předmět, který se vyučuje třikrát týdně s cílem rozvíjet dovednosti v tomto krásném jazyce a inspirativně žáky přivést k jeho studiu. Hlavním záměrem je, aby španělština nebyla jen dalším povinným předmětem, ale skutečnou zábavou a zdrojem radosti pro žáky, a aby jim otevřela možnosti prozkoumávat hispánský svět a kulturu.

Vyučující používají moderní výukové metody a technologie, aby přiblížili španělský jazyk žákům způsobem, který je osloví. Klade se důraz na aktivní dialog, skupinovou práci a mezipředmětové propojení, což umožňuje studentům lépe chápat význam jazyka v globálním kontextu. V rámci předmětu jsou pořádány zajímavé přednášky a workshopy, které žáky inspirují k hlubšímu studiu a porozumění.

Cílem výuky španělského jazyka je, aby žáci měli nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti v mluvení, psaní a porozumění španělštině. Zároveň se vyučující snaží vytvořit pro žáky inspirativní a pozitivní prostředí.

"Qué viva España y todo lo español" - nechť Španělsko a vše španělské žije, ať se stane zdrojem inspirace a radosti pro všechny, kteří se rozhodnou tento jazyk studovat.

 

Akce a projekty španělského jazyka

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout