Španělský jazyk

Personální zastoupení 2020/2021:

  • Lenka Vetýšková, Hana Jiráková

Kritéria hodnocení: 

  • Ústní projev (ústní zkoušení: slovní zásoba, rozhovory, čtení a porozumění textu aj.) a písemný projev (mluvnické jevy, komplexní opakování, slohové práce, diktáty aj. mluvnické testy); poslech; referáty, prezentace a další projekty, účast na soutěžích, minimálně 3 známky za pololetí, splněná docházka 
  • Klasifikace probíhá formou klasifikačním stupňů v rozmezí 1(nejlepší známka)- 5 (nejhorší známka), známky jsou zadávány do systému Edupage řádně a pravidelně; systém Edupage rovněž umožňuje zadávání pochval a upozornění – je využíváno na základě rozhodnutí jednotlivých vyučujících

Aktivity:

  • Moderní učebnice, využívání moderních výukových prostředků (doplňkové studijní materiály, stolní hry, poslechová CD, IT výukové programy aj.)
  • Účast rodilých mluvčí v hodinách
  • Exkurze v ČR / zahraničí (je plánováno)
  • Exkurze na různé instituce (Instituto Cervantes, ambasády a konzuláty…)
  • Účast v soutěžích (recitační, olympiáda ve španělském jazyce apod.)

Plán na školní rok:

konverzační soutěže – dle zájmu, školní kolo (výherce postup do krajského kola, konání v březnu)

projektová výuka

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout