Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: FRANCOUZSKÝ JAZYK

Členové:

Martina Kubičková

Francouzský jazyk je vyučován jako 2. cizí jazyk. U víceletého studia je zařazen do výuky od sekundy (2. ročník) a u čtyřletého studia od 1. ročníku.

Výuka probíhá dle aktuálních učebnic s využitím moderní techniky (interaktivní tabule, mobily…) a pomocí metod zprostředkovaného učení. To znamená, že je kladen důraz na aktivní přístup žáků k probírané látce.

Cílem výuky je připravit žáky tak, aby byli schopni se samostatně domluvit (ústní či písemnou formou) při běžných situacích každodenního života a mohli bez ostychu tento krásný jazyk využívat. Ti, kteří se chtějí francouzštině i nadále věnovat po skončení studia, mají odpovídající znalosti a kompetence, aby splnili náročné požadavky přijímacích zkoušek na vysoké školy.

V rámci výuky jsou žáci připravováni k mezinárodním zkouškám DELF úrovně A2 a B1.

Francouzština je nabízena i v rámci mimoškolní aktivity pro zájemce ze všech ročníků školy.

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout