Francouzský jazyk

Personální zastoupení 2020/2021:

  • Martina Kubičková

Francouzský jazyk je vyučován jako 2. cizí jazyk. U víceletého studia je zařazen do výuky od sekundy (2. ročník) a u čtyřletého studia od 1. ročníku.

Výuka probíhá dle aktuálních učebnic s využitím moderní techniky (interaktivní tabule, mobily…) a pomocí metod zprostředkovaného učení. To znamená, že je kladen důraz na aktivní přístup žáků a studentů k probírané látce. 

Cílem výuky je připravit studenty tak, aby byli schopni se samostatně domluvit (ústní či písemnou formou) při běžných situacích každodenního života a mohli bez ostychu tento krásný jazyk využívat. Ti, kteří se chtějí francouzštině i nadále věnovat po skončení studia, mají odpovídající znalosti a kompetence, aby splnili náročné požadavky přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Škola spolupracuje s Francouzskou aliancí v Č. Budějovicích, odkud k nám jezdí rodilí mluvčí, aby měli žáci a studenti možnost procvičit si svůj mluvený projev v reálných podmínkách. Funguje též spolupráce s Pedagogickou fakultou UK Praha, která k nám posílá každý rok na týden stážistu přímo z Francie.

Studenti 3. a 4. ročníků jsou systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky DELF. Ve 4. ročníku jsou připraveni úspěšně absolvovat úroveň DELF B1, eventuálně A2. Každý rok tyto zkoušky úspěšně absolvuje několik studentů.

Klasifikace probíhá na základě písemných prací a ústního projevu a velký důraz je kladen na aktivní činnost během výuky. Z toho důvodu se výsledná známka nepočítá z průměru známek v systému Edupage.

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout