Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Členové:

Mgr. Pavel Vavřík

Hodiny výtvarné výchovy a semináře z dějin umění probíhají v esteticky vkusně zařízené učebně půdní vestavby. Výtvarný materiál i pomůcky poskytuje škola žákům zdarma.

 

Studijní literatura:

 • Žáci výtvarné výchovy nepracují s žádnou učebnicí.

 

Doporučené odborné publikace:

 • Námět ve výtvarné výchově, Věra Roeselová 
 • Řady a projekty ve výtvarné výchově, Věra Roeselová 
 • Grafika ve výtvarné výchově, Věra Roeselová
 • Proudy ve výtvarné výchově, Věra Roeselová 
 • Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, Věra Roeselová 
 • Objevujte s námi tvar, Karla Cikánová 
 • Objevujte s námi textil, Karla Cikánová 
 • Kreslete si s námi, Karla Cikánová
 • Malujte si s námi, Karla Cikánová 
 • Výtvarná výchova, Marie Fulková, Marie Novotná 
 • Čáry, klikyháky, paňáci a auta, Jaromír Uždil 
 • Výchova uměním, Herbert Read
 • Dějiny umění 1-12, J. Pijoan

 

Fotografie:

zajímavé výtvarné projekty i práce žáků

 

Cíl předmětu Vv:

Rozvíjení estetického cítění, kreativity žáka a jeho fantazie. Získávání dovedností, které se podílejí na výtvarném vyjádření jeho myšlenky. Vnímat krásu v životě, vytvářet ji a naučit se ji respektovat jako jednu z nejvyšších hodnot humanity.

 

Hodnocení:

výtvarné pojetí žáka (originalita rukopisu), naplnění vytyčeného cíle úkolu, přístup a zaujetí k zadanému tématu, obhájení svého stanoviska v případném dialogu během procesu vytváření výtvarné práce

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout