Španělský jazyk

Personální zastoupení 2019/ 2020:

 • Lenka Vetýšková, Hana Jiráková, Hana Oropeza Péña Jandíková

Kritéria hodnocení: 

 • Ústní projev (ústní zkoušení: slovní zásoba, rozhovory, čtení a porozumění textu aj.) a písemný projev (mluvnické jevy, komplexní opakování, slohové práce, diktáty aj. mluvnické testy); poslech; referáty, prezentace a další projekty, účast na soutěžích, minimálně 3 známky za pololetí, splněná docházka 
 • Klasifikace probíhá formou klasifikačním stupňů v rozmezí 1(nejlepší známka)- 5 (nejhorší známka), známky jsou zadávány do systému Edupage řádně a pravidelně; systém Edupage rovněž umožňuje zadávání pochval a upozornění – je využíváno na základě rozhodnutí jednotlivých vyučujících

Aktivity:

 • Moderní učebnice, využívání moderních výukových prostředků (doplňkové studijní materiály, stolní hry, poslechová CD, IT výukové programy aj.)
 • Účast rodilých mluvčí v hodinách
 • Exkurze v ČR / zahraničí (je plánováno)
 • Exkurze na různé instituce (Instituto Cervantes, ambasády a konzuláty…)
 • Účast v soutěžích (recitační, olympiáda ve španělském jazyce apod.)

Plány na další pololetí:

 • Únor: konverzační soutěž – dle zájmu, školní kolo (výherce postup do krajského kola, konání v březnu)
 • Březen: Talleres de ELE aneb Současné trendy ve výuce španělského jazyka - Kurz v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, JČU Č. Budějovice
 • Červen: Beseda s rodilým mluvčím nejen o Bolívii