Gymnázium Vítězslava Nováka

Pořízení fyzikální pomůcky

Poděkování za pořízení pomůcky do fyziky

Chtěli bychom poděkovat Spolku pro rozvoj GVN za pořízení Labquestu do fyzikálních pomůcek. Spolek pro rozvoj GVN je velmi zásadním partnerem při spolupráci se školou a jeho pomoci si velmi vážíme. Zároveň prosíme všechny rodiče, příznivce školy, aby i oni přispěli na účet Spolku za účelem pořizování právě těchto podpůrných a obohacujících pomůcek, aktivit a činností. Více o Spolku zde .

Toto rozhraní umožňuje využít širokou škálu měřících přístrojů od značky Vernier, které ve svých sbírkách máme, ale které většinou nejde připojit přímo k počítači. Labquest slouží jako redukce k počítači, ale nejen pro jeden měřící přístroj, ale pro více najednou. Díky tomu je možné měřit nejen průběh jedné veličiny, ale závislosti dvou veličin na sobě navzájem, protože je můžeme měřit v jednom okamžiku. Například můžeme změřit současně průběh napětí a proudu ve střídavém obvodu při zapojení různých součástek, což je věc, která se běžnými staršími pomůckami nedalo změřit, natož ukázat.

Jiný konkrétní příklad využití, které jsme již provedli, jsme i zdokumentovali. Jde o demonstraci funkce transformátoru, kde jsme opět mohli proměřit dvě veličiny současně, a to napětí na obou cívkách, abychom s žáky změřili, jakým způsobem a v závislosti na čem transformátor zvyšuje či snižuje napětí.

Takže ještě jednou moc děkujeme, pomůcka jistě najde mnoho využití a pomůže nám lépe využívat pomůcky, které již máme a nebylo možné je zatím naplno využívat.

Děkujeme.

Za kabinet fyziky,

Lucie Hrůšová

Doplnění textu: L. Vetýšková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout