Gymnázium Vítězslava Nováka

Besedy o EU

Evropská unie v kostce

Během měsíce září se studenti 2.ročníků, společenskovědního a dějepisného semináře zúčastnili besed týkajících se fungování Evropské unie, její historie, orgánů, ale také předsednictví ČR v Radě EU. Besedy vedla pracovnice Eurocentra České Budějovice, které patří pod agendu Vlády ČR.

V rámci besed se ke slovu dostali i studenti. Svými otázkami mířili na témata přijetí eura u nás, možnosti dalších kroků EU v současném válečném rusko-ukrajinském konfliktu či postavení ČR mezi ostatními členskými státy této mezinárodní organizace.

Besedy proběhly v přátelském duchu, studenti měli možnost nejen si připomenout, co už o EU vědí,  ale také získat řadu nových informací.

text: h-š

foto: J.Slanina a h-š

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout