Gymnázium Vítězslava Nováka

Seminář z biologie na exkurzi

BiS na exkurzi

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se studenti biologického semináře 3. ročníků GVN zúčastnili exkurze do Brna. Protože studentů bylo hodně, rozdělili se do dvou skupin a na jednotlivých ústavech se vystřídali.

Studenti navštívili Anatomický ústav LF MU. Tady si na reálných exponátech i několika modelech ověřili a rozšířili své znalosti z anatomie člověka. Mohli si prohlédnout i řadu anomálií, vývojových poruch, vad a deformací člověka. V průběhu návštěvy anatomického ústavu vyplňovali studenti připravené pracovní listy.

Dalším navštíveným pracovištěm byly laboratoře Vědeckého výukového centra MU Bioskop, kde naši studenti absolvovali program „Ateliér DNA“.

I tady si studenti připomněli a doplnili své znalosti, tentokrát o DNA a její replikaci. Po teoretickém úvodu přistoupili k praktickým úkolům. Nejprve s použitím stavebnic sestavili modely DNA. Pak barvili a pozorovali své vlastní buňky získané z bukálního stěru dutiny ústní. A na závěr studenti izolovali ze svých buněk svou vlastní DNA. Po její precipitaci si ji každý, kdo chtěl, mohl, uloženou v eppendorfce, odvézt domů.

Věříme, že exkurze byla pro studenty přínosem a děkujeme jim za skvělý přístup a výbornou práci v laboratoři vědeckého centra.

Text a foto: H. H.

                                    

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout