Gymnázium Vítězslava Nováka

Workshopy na Přírodovědecké fakultě UK Praha

Chemický ústav Přírodovědecké fakulty UK pořádal pro studenty středních škol projekt pod názvem „Laboratorní náčiní a po kom se jmenuje“.

Studenti chemického semináře GVN se tohoto projektu zúčastnili 13. 6. 2022.

Projekt byl realizován formou workshopů. Kromě představení některého, méně známého, chemického nádobí si studenti připomněli i to, se kterým ve školní chemické laboratoři pracují.

Další stanoviště už byla ryze praktická. Studenti si například prostřednictvím „Chemických šachů“ zopakovali vlastnosti některých prvků. V Kippově přístroji vyvíjeli plyn, který pak identifikovali několika chemickými reakcemi. S využitím svých znalostí z analytické chemie dokazovali přítomnost neznámých kationtů v roztocích.

Kvantitativním analytickými metodami stanovovali např. obsah vitaminu C tabletě Celaskonu. Při stanovování kyseliny acetylsalicylové v acylpyrinu využili spektrofotometr, přístroj, se kterým se ve škole nesetkají.

V laboratoři anorganické chemie pracovali i s kapalným dusíkem. Vyzkoušeli si také připravit třaskavou směs, kterou následně v digestoři odpálili.

Všichni naši studenti byli šikovní a práce v laboratoři se jim dařila. Věřím, že je program nezklamal a že si den na Přírodovědecké fakultě UK užili. Doufám, že účast na workshopech byla pro ně přínosem.

Děkuji všem za jejich práci a skvělý přístup.

H. H

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout