Gymnázium Vítězslava Nováka

EVVO ve 2.A

V květnu jsme se dvě vyučovací hodiny v rámci EVVO zabývali se sekundány potravní ekologií. Jako základ nám posloužily pracovní listy, ve kterých si žáci vždy zkusili vyplnit jednotlivé úkoly. Pak jsme o nich diskutovali a opravili si případné chyby a nepřesnosti. Studenti si rozšířili znalosti o potravních řetězcích, potravních sítích a potravní pyramidě. Na závěr jsme zaměřili na to, jaký typ potravy využívají živočichové a co je to potravní specialista.  

Foto a text: M: Míková 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout