Gymnázium Vítězslava Nováka

Britský lektor ve výuce

S radostí si dovolujeme oznámit, že výuku angličtiny na gymnáziu od 23. března obohatilo zapojení britského lektora, pana Petera Dunna. Svoje působení v hodinách pan Dunn zaměřuje na aktivaci řečových dovedností formou aktivit a oboustranné komunikace se studenty na témata vycházející z látky probírané v rámci běžných hodin. V tuto chvíli stále probíhají první, seznamovací hodiny. Jsme moc rádi, že se spolupráci podařilo, byť v časově omezené podobě, nastartovat. Věříme, že tento nový prvek bude velkým benefitem pro naše žáky, protože pro mnohé to bude první setkání s rodilým mluvčím.

 

Text: Radek Přerovský

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout