Gymnázium Vítězslava Nováka

Workshop a přednáška o překladatelství

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 uspořádala společnost ACP Traductera se s sídlem v Jindřichově Hradci pro studenty 4. ročníků pilotní workshop zaměřený na čtyři důležité oblasti týkající se orientace při hledání práce v budoucnu. Personální specialistka Pavlína Nořinská provedla studenty základními typy zaměstnaneckých poměrů, poukázala na specifika procesu žádání o práci s ohledem na stylizaci životopisu a motivačního dopisu, a nakonec poskytla užitečné rady cílené na přípravu na pracovní pohovor.

Studenti tak měli šanci vyslechnout si uvedené informace přímo z praxe. Paní Nořinské a společnosti ACP Traductera děkujeme za organizaci a náplň workshopu, z jehož výstupů budou studenti moct čerpat, až v budoucnu budou procházet přijímacím řízením na vybrané pracovní pozice.

Případné další dotazy k tématu lze konzultovat na Veletrhu pracovních příležitostí, který se koná v úterý 5.4. na Fakultě managementu VŠE nebo je směřovat emailem na paní Nořinskou na: kariera@traductera.com

Přednáška_

V rámci téhož dne proběhla také přednáška vedená paní Radkou Vegrichtovou, jednatelkou fy ACP Traductera a předsedkyní Asociace českých překladatelských agentur o tom, co obnáší stát se dnes překladatelem, jaké softwarové a hardwarové nástroje ke své práci používá a s jakými typy textů se ve své praxi setkává. V průběhu přednášky vedené formou pódiového rozhovoru představila oblasti působení svojí překladatelské agentury a typy překladů, jež ACP Traductera zajišťuje.

V průběhu přednášky se se studenty přes Skype spojila paní Kateřina Ešnerová, studentka Ústavu translatologie Univerzity Karlovy a přítomným školu a studium na ní představila a zodpověděla další dotazy.

Přednáška přítomným poskytla vhled do práce překladatele a základů provozu překladatelské agentury.

Znovu musím poděkovat jak paní Radce Vegrichtové, tak paní Pavlíně Nořinské za informačně velmi zajímavou přednášku podanou v pro všechny zajímavém formátu.

Pokud hledáte informace týkající se Ústavu Translatologie, veškeré odpovědi najdete v rozcestníku níže:

 

Kde sledovat novinky: 

 

Modelové testy přijímacích zkoušek na Ústav translatologie: 

 

Záznam ze dne otevřených dveří FF UK 2022: 

 

Přípravný kurz:

 

S dotazy se prosím obracejte na kontakty uvedené na webu katedry či fakulty, tj. utrl@ff.cuni.cz nebo prijimacky@ff.cuni.cz (sem lze směřovat i dotazy k přijímacím zkouškám na Mezikulturní komunikaci: překlad a tlumočení).

 

Text: Radek Přerovský a Pavlína Nořinská (užitečné odkazy)

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout