Gymnázium Vítězslava Nováka

Přednáška ve třídě 5. A

Hello Czech Republic na GVN

V pátek 12.11. proběhl v kvintě celodenní workshop na téma uprchlictví. Po prvotním seznámení se s lektory a tématem měli studenti šanci prostřednictvím simulace projít a zažít azylovou proceduru, následně měli možnost uvědomit si, o co člověk přichází, čeho se musí vzdát, když se rozhodne zažádat o azyl v jiné zemi. V rámci práce jednotlivých skupin vyšlo najevo, čeho všeho se jsme/ nejsme schopni vzdát pro získání nového domova. Poslední část workshopu tvořila tzv. živá knihovna. Pan Ibrahim, který před sedmi lety odešel ze Sýrie a našel v České republice nový domov pro sebe i svou rodinu, popsal důvody svého odchodu, cestu do ČR, co předcházelo získání statusu azylanta, jak sháněl práci a bydlení. Dnes bere ČR jako svůj nový domov, má zde kromě rodiny řadu přátel, čeho si však váží nejvíce, je pocit bezpečí.

Studenti zvládli workshop na výbornou, svým aktivním přístupem přispěli k hladkému průběhu celého dopoledne. Odnášeli si nejen spoustu zážitků, ale také řadu vědomostí týkajících se tématu uprchlictví.

Foto a text: h-š

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout