Gymnázium Vítězslava Nováka

Přednáška - Lidský mozek

Pro studenty 3. ročníku, kteří navštěvují biologický seminář, se v pátek na naší škole uskutečnila praktická přednáška „Lidský mozek“. Na tuto akci byli pozvaní i letošní maturanti, zájemci o biologii.

Přednášejícím byl RNDr. Zdeněk Musil, Ph. D., který učí na 1. a 3. LF UK a na FTVS UK.

Nejednalo se ale o klasickou přednášku. RNDr. Musil na lidském mozku ukazoval studentům jeho jednotlivé části a vysvětloval jejich funkce. Studenti měli možnost si vše prohlédnout i samostatně. Poprvé mohli vidět ve skutečnosti i řezy mozkovou tkání. V průběhu této dvouhodinové přednášky si připomněli to, co už znali z hodin biologie a tyto své vědomosti si ještě hodně rozšířili.

V závěru přednášky RNDr. Musil odpovídal na dotazy studentů. Když přednáška skončila, v učebně chemie ještě zůstali naši maturanti a pokračovala diskuze a zodpovídání spousty dalších otázek. Nakonec se z přednášky, která byla koncipovaná jako dvouhodinová, stala přednáška tříhodinová.

Věřím, že přednáška rozšířila a obohatila znalosti studentů v oblasti mozku a nervové soustavy jako celku.

Děkuji studentům za jejich aktivní přístup a doufám, že nově získané informace budou pro ně přínosem.

Text: Hana Hančová

 

Připojuji své velké osobní poděkování panu doktoru Musilovi za jeho profesionalitu, vstřísnost, laskavost a zájem o předávání znalostí, vědomostí a zkušeností žákům naší školy.

Srdečně,

Lenka Vetýšková

 

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout