Gymnázium Vítězslava Nováka

DNA a životní prostředí

Pro maturanty z biologie ze třídy 4. B se podařilo 18. 2. 2021 uskutečnit on-line přednášku „DNA a životní prostředí“.

Přednášející byla Mgr. Nina Pálešová, doktorandka Přírodovědecké fakulty MU Brno.

Mgr. Pálešová pracuje na výzkumném úkolu v RECETOX, výzkumném centru PřF MU. Toto centrum se zabývá výzkumem a výukou i v oblasti zdravotních rizik, která souvisejí s chemickými látkami kolem nás.

 Ve své přednášce se Mgr. Pálešová zaměřila na některé látky, které svým působením mohou měnit DNA člověka. Vysvětlila také studentům, jakým způsobem se v laboratořích zjišťuje vliv vybraných látek na buňky a jejich DNA.

Věřím, že přednáška rozšířila a obohatila znalosti studentů v oblasti mutagenů.

Děkuji studentům za jejich aktivní přístup a doufám, že nově získané informace jim budou přínosem.

Text: H.H.

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout