Gymnázium Vítězslava Nováka

Okresní kolo dějepisné olympiády

Úspěšný 50. ročník Dějepisné olympiády

V letošním školním roce probíhá již 50. ročník Dějepisné olympiády, tentokrát na téma "Labyrintem barokního světa (1556-1781). Zájemci o historii se letošní soutěže účastnili on-line ve školním i okresním kole. Dne 14. ledna proběhla olympiáda v I. kategorii (ZŚ a víceletá gymnázia) a František Lédl (2.A) se umístil na krásném 2. místě. Dne 19. ledna soutěžili účastníci II. kategorie (SŠ a víceletá gymnázia) a naši žáci byli opět úspěšní. Na 3. místě se umístil Vojtěch Pobuda (7.A) a se stejným počtem bodů, pouze s rozdílem dvou doplňujících rozřazovacích otázek, se umístil Karel Dundáček (2.C). Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchům!                                                                 

Text: J. Burianová a I.Pečtová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout