Gymnázium Vítězslava Nováka

Beseda s MUDr. Tomášem Vobořilem

Cesta na medicínu

V pondělí 14. 12. 2020 se na naší škole uskutečnila beseda s MUDr. Tomášem Vobořilem, absolventem GVN, který vystudoval LF UK v Plzni. Nyní pracuje jako lékař na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Tuto akci jsme měli domluvenou poměrně dlouho, ale epidemiologická situace nám nepřála. Naštěstí v posledním školním prosincovém týdnu byli studenti třetích a čtvrtých ročníků, pro které byla přednáška s besedou především určena, ve škole. Díky pochopení a vstřícnosti vedení školy se mohla přednáška uskutečnit.

MUDr. Vobořil zájemcům o studium medicíny, formou prezentace, představil jednotlivé lékařské fakulty. Seznámil je s požadavky na přijetí ke studiu, informoval je o studiu a nárocích, které jsou na posluchače LF kladeny. Nechyběly ani informace o mimoškolních studentských aktivitách mediků.

V závěru přednášky MUDr. Vobořil krátce pohovořil o své práci lékaře v této náročné „době kovidové“. Samozřejmě také odpovídal na dotazy studentů. Bohužel čas, vymezený na přednášku rychle utekl a my jsme se museli s MUDr. Vobořilem rozloučit.

Děkuji ještě jednou touto cestou MUDr. Tomáši Vobořilovi za jeho ochotu a čas, který si na nás, i v této pro lékaře obtížné době, udělal.

Mé poděkování patří i kolegům, kteří měli pro nás pochopení a uvolnili zájemce o besedu ze svých hodin. A v neposlední řadě děkuji i zúčastněným studentům za jejich zájem, pozornost a skvělé chování.

Text a foto: Hana Hančová

 

   

 

   

 

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout