Gymnázium Vítězslava Nováka

Post Bellum

Studenti dějepisného semináře se 1.12. a 8.12. zapojili do vzdělávacího programu z dílny POST BELLUM. Šlo o on-line kinopříběh Příběhy podél hranice, který vysvětlil studentům prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí. Další on-line program Den válečných veteránů pojednal dobrodružný příběh Břetislava Jiránka a představil válečnou anabázi tisíců Čechoslováků.

Kinopříběhy dobře zapadly do konceptu dějepisného semináře, který je zaměřen na moderní dějiny.

Text: Jaroslav Slanina

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout