Gymnázium Vítězslava Nováka

Olympiáda lidských práv

V lednu 2020 jsem se účastnil školního kola Olympiády lidských práv. Po vyplnění krátkého vstupního testu o Ústavním pořádku ČR a lidských právech ve světě jsem dostal za úkol napsat esej na jedno ze tří témat. Vybral jsem si téma Monopol na pravdu, díky kterému jsem postoupil do finále.

Finálové kolo proběhlo 7. března na Magistrátu hlavního města Prahy, kde se sešlo nejlepších šedesát řešitelů z celkového počtu přes tisíc účastníků. I finále probíhalo ve formě psaní – a pro postupující také obhajování – esejí. Mnou vybrané téma se týkalo politické korektnosti.

Než porota vybrala nejzajímavější eseje, měli jsme možnost účastnit se přednášek od partnerů olympiády – o porušování lidských práv v Číně od spolku Sinopsis, o občanské angažovanosti od zakladatele Prague Society, Marca Ellenbogena a v průběhu obhajoby prací nás navštívil také JUDr. Jiří Pospíšil, europoslanec za EPP.  Dalšími partnery byl Evropský parlament, Evropská komise, Amnesty International a kancelář Ombudsmana.

Práci jsem obhájil před porotou, tvořenou Martinem Pelcem z Evropské komise, Mariánem Švejdou z Prague society, Karlem Sudou z kanceláře ombudsmana, Dagmar Hornou, Michalem Davalou a Silvií Mihálikovou ze Slovenska, Jakubem Machačkou z Rady vlády pro Lidská práva, Natálií Šťastnou z kanceláře Evropského parlamentu, Petrem Bendou ze správní rady Amnesty International a Jaroslavem Spurným, zakladatelem týdeníku Respekt. Ti mou esej a obhajobu vyhodnotili jako druhou nejlepší v celé České republice. Jako výhru jsem dostal možnost vycestovat do Bruselu na studijní pobyt a možnost účasti na předávání HRE Citizenship Awards.

Text a foto: Denis Pauk

  

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout