Gymnázium Vítězslava Nováka

Přednáška: Klíšťata a borelióza

Klíšťata a borelióza

V pátek 14. 2. 2020 se, v rámci hodiny biologie ve třídě 2. B, uskutečnila velmi zajímavá přednáška o klíšťatech a jimi přenášených boreliích. Přednášky se společně se studenty 2. B zúčastnili ještě studenti třídy 7. A.

Přednášející, Mgr. Tereza Pospíšilová, je absolventkou GVN. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v současné době zde pokračuje v doktorandském studiu. Už od bakalářského studia je Tereza členkou vědeckého týmu, který se věnuje studiu přenosu borelií z klíštěte na člověka. V loňském roce tento tým publikoval svůj zásadní objev, který se týká způsobu přenosu lymské boreliózy z klíštěte na člověka.

Tereza je tedy velmi fundovaným odborníkem na tuto problematiku. Naše studenty seznámila s vývojovým cyklem klíštěte i způsobem přenosu borelií do krve člověka. Vysvětlila také, proč během prvních 24 hodin po přisátí klíštěte na člověka nedochází k jeho nákaze lymskou boreliózou. Její výklad byl doprovázen řadou fotografií, obrázků i krátkým videem. Studentům přivezla na ukázku i jednotlivá vývojová stádia klíštěte.

Na závěr své přednášky Tereza zodpověděla otázky studentů GVN a také je seznámila s tím, kam směřuje další výzkum jejich týmu.

Tereze děkujeme za opravdu zajímavou přednášku a přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v její vědecké práci i soukromém životě.

Studentům GVN děkuji za zájem a pěknou atmosféru. Věřím, že i ty, kteří nejsou „zapálenými“ biology, tato přednáška zaujala a byla pro ně přínosem.

Text a foto: Hana Hančová

        

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout