Gymnázium Vítězslava Nováka

Biologický seminář na exkurzi

BiS na exkurzi

Ve středu 29. 1. 2020 se studenti biologického semináře 4. ročníků GVN zúčastnili exkurze do Brna. Nejdříve jsme navštívili Anatomický ústav LF MU. Tam si studenti na reálných exponátech i několika modelech ověřili a rozšířili své znalosti z anatomie člověka. Mohli si prohlédnout i řadu anomálií, vývojových poruch, vad a deformací člověka.

Následně jsme ještě absolvovali „Ateliér DNA“ na pracovišti Vědeckého výukového centra MU Bioskop. I tady si studenti připomněli a doplnili své znalosti, tentokrát o DNA, její replikaci, transkripci atd. Po teoretickém úvodu přistoupili studenti k praktickým úkolům. Nejprve barvili a pozorovali své vlastní buňky získané z bukálního stěru dutiny ústní. Poté studenti izolovali ze svých buněk, každý svou vlastní DNA. Po její precipitaci si ji každý odvezl, uloženou v eppendorfce, domů.

Věříme, že exkurze byla pro studenty přínosem a děkujeme jim za skvělý přístup a výbornou práci v laboratoři vědeckého centra.

Text a foto:  H. H.

 

 

  

 

 

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout