Gymnázium Vítězslava Nováka

Latinský jazyk

Personální zastoupení 2020/2021: 

  • Radka Běhalová

Latina stála u zrodu evropské vzdělanosti, reprezentuje evropské kulturní dědictví v nejširším kontextu – znalost alespoň některých latinských citátů a výrazů patří ke kvalitnímu všeobecnému vzdělání.

Proč se učit latinu?

 

  • pomáhá při studiu románských jazyků, angličtiny i mateřského jazyka, je základem odborného názvosloví mnoha oborů

 

  • podporuje a rozvíjí logické myšlení

 

  • jestliže uvažujete o studiu humanitních oborů nebo lékařství, bez latiny se určitě neobejdete

 

  • denně se setkáváme s velkým množstvím slov cizího původu pocházejících z latiny, znalost latinského jazyka pomáhá pochopit správný význam těchto slov a minimalizovat neúčelné použití takových výrazů

 

V současné době se latina na GVN vyučuje jako nepovinný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně.

Součástí výuky latiny je nejen výuka jazyka samotného, ale zároveň i výuka antických reálií, antického umění, literatury.

V rámci výuky latiny se studenti GVN účastní Dne latiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pro příští rok je plánovaná exkurze do archeologického areálu starověkého římského vojenského města Carnuntum (v dnešním Rakousku).

Pokud student absolvuje alespoň dva roky studia latiny, může si latinu zvolit jako jeden z maturitních předmětů.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout