Gymnázium Vítězslava Nováka

Seminář Co umí rostliny? Proč a jak o tom učit?

V pátek 7. 6. 2024 se v Třeboni konal seminář na téma „Co umí rostliny? Proč a jak o tom učit?

Seminář Co umí rostliny? Proč a jak o tom učit?

Seminář připravila ENKI o.p.s. Třeboň společně s PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a byl určen nejen učitelům ZŠ a SŠ, ale mohli se ho zúčastnit i učitelé MŠ a také lektoři mimoškolních zařízení se zájmem o přírodu. Vzdělávací seminář byl rozdělen do dvou částí.

 V první části se v přednášce pana doc. RNDr. Jana Pokorného CSc. všichni účastníci seznámili s některými, často opomíjenými funkcemi rostlin, které jsou ale velmi důležité pro naše životní prostředí. Odborníci z PF JU, paní RNDr. Renata Ryplová Ph.D. a pan PhDr. Jan Petr Ph.D. nám pak na konkrétních příkladech představili, jak tato témata aplikovat ve výuce přírodních věd na všech typech škol, a to s využitím aktuálních didaktických trendů včetně badatelské a projektové výuky s využitím STEM přístupu.

V odpoledním bloku jsme měli možnost si prakticky v terénu vyzkoušet tři výukové aktivity vhodné pro žáky všech věkových kategorií. K aktivitám zaměřeným na funkce rostlin v životním prostředí byly využívány uživatelsky jednoduché digitální měřicí přístroje. Součástí této praktické části byly i ukázky pracovních listů určených pro žáky všech typů škol. V závěru semináře přednášející nabídli možnost získání nových učebních materiálů, které vytvořil tým vzájemně spolupracujících odborníků na vzdělávání z pěti evropských zemí (Finsko, Česká republika, Rakousko, Německo, Holandsko).

Seminář byl určitě přínosný pro všechny zúčastněné učitele.

H. H.

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout