Gymnázium Vítězslava Nováka

Přednáška na téma Probační a mediační služba

V rámci předmětu seminář ZSV měli žáci 3. ročníků možnost vyslechnout přednášku na téma Probační a mediační služba. Tato přednáška se konala 7. června 2024 a přednášejícím byl vedoucí střediska Probační a mediační služby v Jindřichově Hradci pan Mgr.et Mgr. Karel Šubrt.

Probační a mediační služba je součástí soudnictví a zabývá především alternativními

způsoby řešení trestných činů jako jsou například veřejně prospěšné práce, elektronický dohled a také provádí dohled nad osobami, které byly podmíněně odsouzeny nebo propuštěny z vězení, a také zprostředkovává mediaci mezi pachateli trestných činů a jejich oběťmi. Jejím cílem je podpora resocializace pachatelů a snížení rizika recidivy, čímž přispívá ke zvýšení bezpečnosti společnosti.

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, žáci si uvědomili, jak důležitou roli hraje probace a mediační služba v oblasti veřejné správy.

Velmi si vážíme, že si pan Mgr. K. Šubrt našel čas na setkání s našimi žáky a seznámil je nejen s činností probační a mediační služby, ale také s problémy specifickými pro region Jindřichohradecka.

 

Text: J. Vendlová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout