Gymnázium Vítězslava Nováka

Ukázky sokolnictví

V minulém týdnu navštívil naši školu pan Jan Brož ze Sokolnického dvorce. Našim žákům představil několik dravců a sov (orla bělohlavého, čimanga falklandského, poštolku obecnou, sokola stěhovavého, sovu pálenou, výra velkého, výrečka malého, kalouse ušatého a puštíka obecného).

Nejen že se žáci dozvěděli mnoho informací o životě a chovu těchto ptáků, ale z besedy si odnesli i spoustu zážitků z letu ptáků přímo nad jejich hlavami. Někteří si vyzkoušeli i přílet dravce či sovy na sokolnickou rukavici.

Děkujeme panu Brožovi za krásnou ukázku a doufáme, že nám zachová svou přízeň a brzy se na naši školu s tímto programem vrátí.

M. Míková

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout