Gymnázium Vítězslava Nováka

Peter Black opravdu neměl dobrý den

Anglické divadlo o nešťastníku Peterovi zpestřilo den žákům prvních ročníků čtyřletého gymnázia.

Shlédli ho 1.11.2023 v KD Střelnice, kde ho pro ně odehráli v anglicko-českém zpracování herci Divadelního centra Zlín. 

Žáci tak měli skvělou možnost pocvičit se v angličtině a zamyslet se nad příběhem člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova a do písmene o všechno. Jeho opětovný start od nuly je motivovaný základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, teplo, práce, přátelé a rodina. Peter je nucen uvědomit si, v čem je čeho cena. 

Představení bylo určeno středním školám. 90 % mluveného slova bylo v angličtině a učitelé mohou s tématem pokračovat v hodinách. Mají k dispozici gramatické, lexikální a poslechové materiály v elektronické podobě. "Představení jsem docela dobře rozuměla a příběh se mi líbil. Byl takový ze života, i když normálně to naštěstí nebývá až tak zlé," říká jedna z žákyň 1.B.

Přejeme Peterovi štěstí a našim žákům mnoho pokroků v angličtině.

Alena Kubátová Hendrychová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout