Gymnázium Vítězslava Nováka

Workshop pro chemiky

Workshop pro chemiky.

V úterý 13. 6. 2023 se 18 studentů GVN zúčastnilo workshopu, který pro zájemce o chemii z řad středoškolských studentů pořádal Chemický ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Téma letošního ročníku bylo Chemie a čas, čas a chemie“.

Celodenní program začal společnou úvodní přenáškou, která přítomné stručně seznámila s historií chemie a jejím vývojem. Poté se studenti, rozdělení do skupin, rozešli na jednotlivá stanoviště.

Všechna stanoviště s tématy Čas a pH;  Čas a barvy; Jak rychlá je chemická reakce; Tajemství času byla praktická. Studenti si sami na sobě ověřili, jak rychle se mění pH jejich dutiny ústní v čase a v závislosti na druhu potravy. V laboratořích si ověřili, jaké faktory ovlivňují rychlost chemických reakcí. Využili i své znalosti z analytické chemie při určování neznámých látek. Dále si zahráli např. „chemické šachy“, připravili si a vyzkoušeli střelný prach, vyvíjeli v Kippově přístroji některé plyny a vyzkoušeli si i další experimenty související s tématem dne.

Věřím, že každý ze studentů se dozvěděl něco nového a workshop pro něj byl přínosem. Děkuji všem zúčastněným studentům za skvělý přístup a vystupování.

Text a foto: H. H.

 

 

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout