Gymnázium Vítězslava Nováka

EVVO na nižším gymnáziu

EVVO na nižším gymnáziu

V květnu a červnu si žáci nižšího gymnázia prohloubili znalosti z oblasti EVVO. 

Prima se zabývala situacemi ohrožujícími chráněné čápy v ČR, sekunda si rozšířila znalosti o potravní ekologii, tercie se dozvěděla o důvodech, proč a jak jsou v některých zemích dodnes loveny některé chráněné druhy ptáků, a kvarta se zabývala ochranou přírody v ČR. 

Žákům všech čtyř tříd děkuji za ochotu prezentovat své myšlenky a diskutovat o dané problematice a věřím, že naše společné hodiny pro ně byly přínosem a rozšířily jim jejich ekologické znalosti. 

Text M. Míková, foto M. Míková, A. Valda, E. Zemanová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout