Gymnázium Vítězslava Nováka

Geopolitické přednášky na GVN

Dne 12.5 proběhly na našem gymnáziu geopolitické přednášky na téma:

1) Války ve světě a jejich oběti (od druhé světové války po současnost)

2) Kriminalita a vraždy ve světě (regionální srovnání)

Přednášejícím byl pan RNDr. et PhDr. Aleš Nováček Ph.D. z Jihočeské univerzity, Katedry geografie. Obě přednášky vnesly velmi dobře hlubší pohled a porozumění současných problémů ve světě. Našim studentům bylo vysvětleno nejen kde se co děje, ale především proč, z jakých příčin, na základě jakých faktorů apod. Přednášky byly pojaté interaktivně a naši studenti prokázali velké množství znalostí a chápání souvislostí, z čehož byl přednášející příjemně  překvapený. Během závěrečné diskuze došlo i na aktuální problémy, např. konflikt na Ukrajině.

Ačkoliv byla témata dost „krvavá“, byl o ně enormně veliký zájem z řad studentů – díky za to.

Text a foto: Robert Vyhlídka

 

Mapa aktuálních světových konfliktů

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout