Gymnázium Vítězslava Nováka

Ekologická olympiáda krajské kolo

Krajské kolo Ekologické olympiády 2023

Ve dnech 20.-22.4.2023 se na Hajnici u Mirochova konalo krajské kolo Ekologické olympiády, jehož byla naše škola spoluorganizátorem.

Samotné soutěže se z našeho gymnázia zúčastnila tři družstva složená z následujících žáků: Magdaléna Hrdinková z 5.A, Katka Papáčková z 2.B a Vítězslav Šádek, Antonín Gregor, Ondřej Karlík, Hana Šťastná, Tamara Pitterová, Kateřina Drnková – všichni ze 6.A.

Večer před samotnou soutěží si soutěžící vyslechli dvě přednášky o druhové ochraně, která byla hlavním tématem letošního ročníku olympiády. Přednášejícími byli odborníci z praxe – zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ráno začala vědomostním testem samotná soutěž. Poté následovala stezka lesy v okolí Staňkovského rybníka, v jejímž průběhu družstva navštívila 10 tématicky zaměřených stanovišť (např. obojživelníci, vodní bezobratlí, ochrana přírody atd.), na kterých na ně čekaly úkoly připravené převážně vyučujícími z Jihočeské univerzity. Během stezky také družstva poznávala 20 označených dřevin a 20 bylin.

Večer soutěž vyvrcholila prezentací domácího úkolu, jehož zadání znělo: představit zvláště chráněné organismy žijící na vybraném území a navrhnout management ochrany pro toto území. Naše první družstvo si pro prezentaci vybralo chráněné živočichy v Koštěnickém potoce, druhé družstvo představilo národní přírodní památku Kaproun a třetí družstvo si vybralo jako zájmová území s chráněnými organismy Losí blato + Fabián + Staňkovský rybník.

Sobotní dopoledne bylo ještě vyplněno botanicko-entomologickou exkurzí po okolí Losího blata a Hajnice.

Pro naše žáky byl tento typ soutěže premiérou a především sběrem zkušeností, protože měli proti sobě opravdu velkou konkurenci výborných biologů z ostatních družstev. Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím, že získané vědomosti a nasbírané zkušenosti z této premiérové účasti příští rok zúročí a budou atakovat minimálně první polovinu výsledkové listiny.

Text: M. Míková

Foto: H. Hančová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout