Gymnázium Vítězslava Nováka

Gymnaziální výměna aneb Hallo! Zajímáš mě

Nová přátelství vznikla mezi studenty a rodinami z gymnázií v Jindřichově Hradci a z německého Neckargemündu. Pestrý dvoutýdenní program, kde u sebe bydleli studenti recipročně v rodinách, se uskutečnil v březnu. Účastníků bylo 48 a po covidové pauze pokračovaly obě školy, potažmo i naše partnerská města, v živých vztazích. „Z výměny si odnáším skvělé zážitky. Měla jsem také báječnou německou rodinu,“ říká jedna z účastnic Kateřina Jindrová.

V druhém březnovém týdnu nás navštívilo 22 žáků z Max-Born-gymnázia z Neckargemündu a ubytovalo se ve 22 českých rodinách. Společný program ze strany školy byl zaměřen na první navázání vztahů v rámci workshopů, společných úkolů, poznávacích a vzdělávacích aktivit. Navštívili jsme spolu Pražský hrad, prohlédli si tradiční českou výrobu skla v Janštejně, mlynářské muzeum Chadimův mlýn a ukázali jsme návštěvníkům také místní zámek v Jindřichově Hradci. Studenti hodnotili obzvláště vysoko individuální program v rodinách a společné objevování místních kaváren. „S německou partnerkou Avou jsme si hodně rozuměly a volnější části programu, kdy jsme si samy mohly určit společnou činnost, nám vyhovovaly nejvíce,“ vysvětluje jedna z účastnic Anna Maděryčová.

Německá část programu v třetím březnovém týdnu byla předně poznávací. Do ideje konceptuálního umění nás zasvětili v Kunsthalle v Mannheimu, kde si studenti vyzkoušeli i zajímavou techniku tisku. Praktickou vědu jsme provozovali na mnoha zábavních stanovištích šestipodlažní haly Experimenta v Heilbronnu, kde bychom mohli strávit i několik dní. Milovníci techniky pak zajásali v technickém muzeu v Sinnsheimu. Někteří tu šli hned prozkoumat například vnitřek letadla Concorde a jiní si s chutí užili 3D kina s nádhernými záběry z amerických národních parků či podmořského světa. Jako perlu kulturního dědictví jsme vnímali celé město Heidelberg, kde jsme si mohli projít zámek i nádherné historické centrum.

V Neckargemündu se nám dostalo vřelého přijetí. Seznámili jsme se tu rovněž s holandskou skupinou, jejíž program probíhal na gymnáziu ve stejné týden. Na radnici jsme zasedali v sále městské rady, kde k nám pan starosta Neckargemündu Frank Volk promlouval o tom, jak je důležité společně a rádi obývat „evropský dům“. Pan starosta nám dokonce přišel osobně zamávat k autobusu na rozloučenou. Pan místostarosta Winfried Schimpf mluvil o vřelých vazbách mezi Neckargemündem a Jindřichovým Hradcem a s vervou plánoval na květen několikadenní zájezd Neckargemündských do Jindřichova Hradce. Náš výměnný studentský program se mohl uskutečnit i díky štědré podpoře města Jindřichův Hradec, které nám přispělo na dopravu, a Česko-německému fondu budoucnosti, který převezme další velkou část nákladů. „Moc ráda bych se účastnila i příští rok. Poznala jsem nové lidi a nová místa a bylo to i jazykově přínosné,“ hodnotí akci účastnice Emma Kůrková.

Jana Kittová, GVN Jindřichův Hradec

 

Ráda bych vyjádřila své poděkování kolegyním Kittové a Kubátové Hendrychové za skvělou organizaci výměny s partnerským gymnáziem v Neckargemündu. Moje díky patří rovněž našim žákům, kteří svoje gymnázium výborně reprezentovali a přispěli tak k dobrému jménu školy.

Mám radost, že jsme po nucené covidové pauze navázali na dlouholetou spolupráci obou škol. Je potěšující, že přetrvává pomoc a podpora i ze strany partnreských měst, které si vážíme a je nám při organizaci velkou pomocí.

Jistě budu mluvit za většinu z nás - ěšíme se na další výměnné pobyty!

L. Vetýšková, ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout