Gymnázium Vítězslava Nováka

Přednáška o statistice

Přednášky o statistice od vyučujících z VŠE v Praze

Ve čtvrtek 9. března 2023 zavítali na GVN dva zkušení přednášející z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, konkrétně prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (děkan Fakulty informatiky a statistiky, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, statistik) a Ing. Tomáš Karel, Ph.D. (vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, statistik, mistr světa v kickboxu, filmový kaskadér). Pro naše studenty si připravili dvě zajímavé přednášky. První, obecněji pojatá přednáška pro studenty druhých ročníků vyššího gymnázia přiblížila posluchačům zajímavé úvahy o statistice jako takové a o její užitečnosti. Druhá přednáška, koncipovaná primárně pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, se zabývala bayesovskou statistikou a podmíněnou pravděpodobností. Obě přednášky ozřejmovaly využití statistiky v praxi a přinášely netradiční náhledy a zajímavé příklady a příběhy. U studentů i pedagogů měly přednášky velmi pozitivní ohlas. Prof. Fischerovi a dr. Karlovi tímto děkujeme!

Text a Foto: Milan Bašta

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout