Gymnázium Vítězslava Nováka

Plán EVVO 2023- 2024

S přihlédnutím k finančním možnostem žáků a ochotě jmenovaných subjektů spolupracovat s naší školou je možno ve školním roce 2023/2024 uskutečnit tyto akce, které v sobě zahrnují prvky environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Více informací ke stažení:

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout