Gymnázium Vítězslava Nováka

Historie školy

 

Založení gymnázia roku 1595

            Gymnázium založil Adam II. z Hradce. Byla to ale jeho manželka Kateřina z Montfortu, podporovatelka řádu Tovaryšstva Ježíšova – jezuitů, která ho přivedla na tuto myšlenku. Zakládací listina je z roku 1594. Na svátek svatého Prokopa 4. července 1595 byl položen základní kámen jezuitské koleje.

            Výuka byla zahájena v srpnu 1595 ve dvou třídách parvě a principii. Gymnázium se dělilo na dva stupně, a to na třídy gramatické a humanistické. Od roku 1602 bylo již gymnázium úplné, pětitřídní. Vyučovalo se latinsky, pět hodin denně, ve středu bylo volno, v sobotu bylo opakování látky probrané za týden.

            Gymnázium řídil prefekt, učitelé se nazývali profesores. Chudí žáci za ubytování v semináři neplatili. Po studiu šli studenti většinou na kněze, jiní se stali úředníky. Díky Adamovi II. získala škola i svou knihovnu.

Gymnázium v 17. a 18. století

            V roce 1608 byla dostavěna seminární budova. Gymnáziu se však nevyhýbaly ani pohromy - 1613 bylo uzavřeno kvůli moru, 1615 zachvátil seminář požár. Kateřina z Montfortu nechala znovu vybudovat kolej i seminář – vše bylo hotovo již roku 1617.  Po stavovském povstání bylo gymnázium uzavřeno. Až po Vestfálském míru 1648 se výuka vrátila do normálních kolejí. Osmnácté století přineslo další dva požáry města, ale hlavně zrušení jezuitského řádu roku 1773. Vyučování bylo přes všechny snahy městské rady zastaveno roku 1778. Budova byla přeměněna na kasárna. Kostel Máří Magdaleny na skladiště.

Obnovení gymnázia

            Díky daru Františka Xavera Jandery mohla obec nabídnout vládě jistinu 11.400 zlatých a dále budovu – první patro, které vybudovala nad Mastnými krámy. V této budově bylo gymnázium až do roku 1862. Gymnázium bylo obnoveno 9. listopadu 1807. Škola měla opět pět tříd.

Gymnázium českou školou

            Gymnázium se zapojilo do procesu národního obrození. Na škole studoval obrozenecký básník Boleslav Jablonský, spisovatel František Pravda a dva roky také Bedřich Smetana. Čeština se na škole povinně vyučovala od roku 1848. Titul ředitele nahradil titul prefekta. Roku 1849 se škola změnila na osmitřídní. V roce 1851 bylo gymnázium úředně prohlášeno za vyšší a studenti konali první maturitu. Tak byla dotvořena struktura školy, která vydržela v podstatě až do roku 1948. Roku 1862 se gymnázium přestěhovalo do budovy jezuitského semináře. Škola byla v roce 1868 prohlášena za český ústav. Poklidný vývoj gymnázia byl přerušen až první světovou válkou. V českých legiích padli studenti – Antonín Decker, Vojtěch Poláček a Jiří Procházka.

Gymnázium 1918 - 1945

            20. ledna 1921 byla staviteli Šonskému podle projektu arch. Bedřicha Bendelmayera zadána stavba nové budovy gymnázia. Vyučování v nové budově s tělocvičnou, odbornými laboratořemi, pracovnami a školní zahradou bylo zahájeno 1. září 1923. Toto štastné období skončilo za protektorátu. Roku 1940 muselo budovu uvolnit Němcům a bylo přeloženo do Soběslavi. Čtyřicetčtyři bývalých studentů školy zemřelo při výsleších, ve fašistických věznicích a koncentračních táborech.

Po válce

            Ministerstvo školství a národní osvěty schválilo 12. června 1945 přemístění jindřichohradeckého gymnázia zpět do Jindřichova Hradce. Gymnázium mělo zpět svou budovu a přijalo nové jmého po bývalém žákovi Vítězslavu Novákovi.

            První poválečná reforma přišla v roce 1948 a školu nadále tvořily jen čtyři ročníky bývalého vyššího gymnázia. Ve školním roce 1953/54 bylo přejmenováno na jedenáctiletou střední školu. To trvalo do roku 1961, kdy byla škola rozdělena na základní devítiletou a na tříletou střední všeobecně vzdělávací školu. Obě pod jednou správou. V roce 1855 navázala škola přátelské kontakty s gymnáziem Janko Krále ve Zlatých Moravcích. Od prvního září 1969 bylo zahájeno studium čtyřletého gymnázia. Od roku 1984 abiturienti měli získat maturitou možnost studovat na kterékoliv vysoké škole a zároveň měli získat střední odborné vzdělání. Po roce 1989 byla tato odborná příprava na všech gymnáziích zrušena.

Revoluční rok 1989 a dál

            Gymnázium nezůstalo stranou revolučních událostí. Na škole působilo Občanské fórum.  Byly navázány vztahy s partnerskými školami v Kremsu a v Neckargemündu. Došlo k obnovení víceletých gymnázií. V roce 1992 nastoupili první žáci do víceletého gymnázia. V roce 2010 byl dokončen projekt na půdní vestavbu, která zahrnovala nové schodiště, výtah a celkový bezbariérový přístup.

 

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout