Gymnázium Vítězslava Nováka

Ohlédnutí za oslavami školy

Děkujeme žákovi GVN, Adamu Houskovi, za filmový počin, ve kterém nám zprostředkoval pohled na oslavy 100 let budovy gymnázia v Jindřichově Hradci.


1. září 1923 byla v Jindřichově Hradci slavnostně otevřena budova gymnázia, kterou provázely oslavy, nadšení i euforie. O sto let později, tedy v pátek 1. září 2023, jsme stejné pocity zažívali i my. GVN slavilo nejen v pátek, ale i v sobotu za účasti absolventů, hostů, přátel a kamarádů.

Komorní atmosféru pátečního zahájení umocnila přítomnost milých kolegyň a kolegů, zástupkyň partnerského GJK ve Zlatých Moravcích, a dalších vzácných hostů. Neočekávaným překvapením byla přítomnost p. Borise Šonského, jehož prastrýc, Josef Šonský, byl významným jindřichohradeckým stavitelem, kromě jiného i naší školy. Poutavou přednáškou nás potěšil pravnuk bývalého ředitele školy A. Deckera, p. Jan Pokorný. V podvečerních hodinách se školní zahrada roztančila za hudebního doprovodu skupiny Microjazz a školního pěveckého sboru Zanoty.

Sobotu 2. září jsme věnovali prohlídkám školy, přednáškám pí. Blümlové, pí. Leblové či p. Vaňka. Odhalili jsme nové pamětní desky věnované arch. B. Bendelmayerovi a jindřichohradeckému gymnáziu, nahlédli jsme do žákovské i učitelské knihovny, a nad šálkem kávy jsme vyslechli mnoho zajímavých příběhů a zážitků.

A protože k narozeninám se sluší přát, dovolím si i našemu gymnáziu popřát – srdečně, vřele a velmi osobně: Gymnáziu, naší škole, přeji do budoucích let, ať stále vzkvétá, ať je hýčkáno, ať je místem pro vzdělanost, píli, chuť a vůli k vědění. Ať jsou její absolventi úspěšní nejen v pracovních, ale i v osobních životech, ať se všichni do naší školy rádi vracejí, radují se z úspěchů školy a v případě nezdarů ji nenechají padnout. Ať do let budoucích pouze vzkvétá, ať se dobře a laskavě stará o generace schopných, přemýšlivých, kreativních, vzdělaných lidí, kteří právě díky němu budou v životě zažívat spoustu úžasných okamžiků a chvil.

S úctou a respektem, Lenka Vetýšková, ředitelka školy.

 

Oslavy 100 let budovyvýtvarné práce žáků GVNředitelka školy a poslanec Mgr. Pavel Klíma (náměstek odboru školství Jihočeského kraje)ředitelka školy a starosta města Jindřichův Hradec Mgr. Ing. Michal KozárIng. Arch. Boris ŠonskýIng. Jaroslav Chalupský - senátor ČRJUDr. Rudolf Prokop ml. - syn bývalého ředitele školyMrg. Miloslav Vokáč - ředitel školy 1990 - 2018odhalení pamětních desek s předsedou školské rady Mgr. Ing. Tomášem Drnkemslavnostní otevření nově rekonstruované tělocvičnyDoc. Jan Pokorný, pravnuk Dr. Antonína Deckera - bývalého ředitele školyškolní pěvecký sbor Zanotyjeden z nejmladších návštěvníkůhudební skupina Microjazz2.9.2023 školní pěvecký sbor Zanotynávštěvníci oslav GVNvýstava Archivu Jindřichova Hradcevýstava Archivu Jindřichova Hradce, architekt budovy B.Bendelmayer

 


 

1. - 2. září 2023 proběhnou oslavy 100 let výročí od založení budovy naší školy.

Program a podrobné informace pro vás nyní pečlivě připravujeme a máte se na co těšit.

Prozatím prozradíme, že se můžete těšit na výstavy, křest knižní publikace, odborné přednášky a komentované prohlídky budovou.

 

 

Zatím pro Vás máme malou ochutnávku fotografií

 

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout