Gymnázium Vítězslava Nováka

Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O škole / Projekty GVN

UNESCO

Gymnázium V. Nováka je členem sítě škol ASP UNESCO (www.skoly-unesco.cz), tzn. přidružených škol UNESCO, již od roku 1989. Aktivity školy v rámci projektu ASP jsou rozděleny do čtyř prioritních oblastí:

(1) světové problémy a úloha systému OSN,

(2) lidská práva, demokracie a tolerance,

(3) mezikulturní vzdělávání a světové dědictví,

(4) životní prostředí a udržitelný rozvoj

V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.

Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO je strategie na léta 2014 až 2021 „Celosvětová síť škol odpovídá na celosvětové otázky: budování celosvětového občanství a podpora udržitelného rozvoje“, která vychází z tzv. První iniciativy OSN pro celosvětové vzdělávání z roku 2012. Tato iniciativa se zaměřuje na nutnost zajištění vzdělávání pro všechny děti, zlepšování kvality vzdělávání a posilování celosvětového občanství.

Činnost sítě rovněž přispívá k provádění rozvojového cíle č. 4 – kvalitní vzdělávání v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a Incheonského prohlášení „Vzdělávání pro všechny 2030“ z roku 2015.

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem téměř deset tisíc vzdělávacích institucí po celém světě. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu.

Hlavním cílem projektu je „přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“.

Česká republika (tehdy ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966 a v současnosti je jejím členem 54 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol. Zástupci jednotlivých škol se pravidelně scházejí jednou ročně na celostátních setkáních (valné shromáždění), jejichž cílem je zejména výměna zkušeností a informací, plánování společných aktivit a stanovení priorit na další období.

Samotná aktivita jednotlivých škol je velmi různorodá. Věnují se nejen vlastním dlouhodobým víceoborovým projektům v rámci uvedených čtyř prioritních oblastí, ale pořádají také Týden škol UNESCO, který je zaměřený na společně vybrané téma.

 

 

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout