Gymnázium Vítězslava Nováka

Období 2017/2020

Rada Jihočeského kraje dne  zřídila školskou radu ke dni usnesením č. 1292/2014/RK-51 při škole, šk. zařízení: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II se stanoveným počtem členů ve složení:

  • za pedagogy školy, šk. zařízení

RNDr. Hana Hančová
PhDr. Jana Burianová

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

Mgr. et Ing. Tomáš Drnek
Vojtěch Voráček

  • za zřizovatele školy, šk. zařízení je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován/a členem uvedené školské rady v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Jiří Pravda
Ing. Vladislav Michalec 

Rada Jihočeského kraje dne 1.11.2018 usnesením č. 1303/2018/RK-52 odvolala Ing. Vladislava Michalce ze školské rady a jmenovala Ing. Bohumila Komínka novým členem školské rady za zřizovatele.

Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí ke dni 7.12.2020.

Kontakt na školskou radu: rada@gvn.cz

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout