Gymnázium Vítězslava Nováka

Dokumenty ke stažení pro studenty GVN

 

Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení

Základní informace o vydávání stejnopisu vysvědčení

1. Stejnopis vysvědčení škola vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem. Žadatelem je osoba, které byl vydán prvopis (v případě jeho zletilosti) nebo jeho zákonným zástupcem.
2. Stejnopis se vydává obvykle za ztracené či poškozené vysvědčení. Stejnopis se vydává na tiskopisu platném v době vydání prvopisu na základě údajů z katalogové složky žáka. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu.      Stejnopis se opatřuje doložkou „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem.“ Spolu s otiskem úředního razítka, jménem a příjmením, podpisem ředitelky školy a datem vydání stejnopisu.
3. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem „v. r.“

Vydání stejnopisu vysvědčení

1. Žadatel či jeho zákonný zástupce doručí písemnou „Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení“ do sekretariátu školy (osobně, poštou, elektronickou poštou na adresu sekretariat@gvn.cz). 
2. Pokud bude v archivu školy dokument nalezen, budete vyzváni k zaplacení poplatku. Vydání stejnopisu je zpoplatněno částkou 150 Kč za jeden dokument.

Poplatek se hradí v hotovosti v účtárně školy nebo bezhotovostně na účet školy 19-294080287/0100. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „stejnopis“.
3. Vyzvednutí stejnopisu je možné v sekretariátu školy (v době od 8:00-14:00 hod).
4. Pokud se stejnopis bude zasílat poštou, bude poplatek činit 150 Kč + 60 Kč (náklady spojené se zasláním poštou). Stejnopis bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy.
5. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
6. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.

Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení

 

 

Žádost o vystavení katalogového listu

Základní informace o vydávání katalogového listu

1. Žadatel doručí písemnou „Žádost o vyhotovení katalogového listu“ do sekretariátu školy (osobně, poštou, elektronickou poštou – na adresu sekretariat@gvn.cz). Vyhotovení katalogového listu je zpoplatněno 50 Kč za jeden dokument. Poplatek se hradí v hotovosti v účtárně školy nebo bezhotovostně na účet školy 19-294080287/0100. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „KL“.
2. Vyzvednutí katalogového listu je možné v sekretariátu školy (v době od 8:00-14.00 hod).
3. Pokud se katalogový list bude zasílat poštou, bude poplatek činit 50 Kč + 70 Kč (náklady spojené se zasláním poštou). Katalogový list bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy.
4. Při nezaplacení poplatku nebude katalogový list vydán.
5. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude katalogový list připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.
6. Tento postup neplatí pro současné maturanty, pro ty je katalogový list vydáván zdarma.

Žádost o vystavení katalogového listu

Servis

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout