Gymnázium Vítězslava Nováka

Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O škole / Projekty GVN

Erasmus+ virtuální mobilita

Ve dnech 26. až 29. dubna 2021 proběhlo online mezinárodní setkání v rámci programu Erasmus+. Na projektu „We can not Change the World but We can make at Least  the Change“ spolupracují již od roku 2018 s jindřichohradeckým gymnáziem střední školy z Itálie, Francie, Turecka a Rumunska. Společná setkání žáků i pedagogů všech škol proběhla v minulých letech v Jindřichově Hradci, východoturecké Adaně, v Leonforte na Sicílii a ve francouzském Amberieu en Bugey. Poslední mobilitou, kterou však z důvodu koronavirové epidemie nebylo možné uskutečnit přímo v Rumunsku, se tak stalo 1. virtuální setkání. Program byl pestrý, komunikačním jazykem byla angličtina. Průběh jednotlivých projektových dnů popsali žáci, kteří tvořili tzv. „rumunský“ tým (D. J. Turečková, M. Moučka, V. Moučka, E. Kutilová, D. Effenbergerová, L . Svobodová (žáci 7. A) a T. Jarošová (3. C) takto:

Pondělí 26. 4.: Program byl zahájen přivítáním všech studentů a následně představením rumunské pořadatelské školy a města Bacau, kde se mělo původní setkání odehrávat. Další na řadě bylo představení ostatních škol a studentů, kteří se na programu podíleli. Na toto představení navázali svými prezentacemi ředitelka vědeckého muzea v Bacau a ředitelka místního vodohospodářství. Téma „voda“ bylo následně vyobrazeno rumunskými studenty na platformě Padlet, kde jsme si prohlédli jejich výtvory. Tímto skončil dopolední program a následovala pauza. Po pauze byl na řadě segment zasvěcený 35. výročí černobylské havárie. Na toto téma bylo odprezentováno několik prezentací, včetně naší, která sklidila úspěch. Po těchto prezentacích následoval rychlý kvíz na znalosti ohledně havárie. Následně jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme pomocí aplikace Genially tvořili plakáty na zmíněné téma, ty byly nahrány na eTwinning.

Úterý 27. 4.: Na začátku dopoledne měli rumunští učitelé, a poté jednotliví vybraní rumunští žáci, prezentace na „vodu v Rumunsku“ - viděli jsme, jak tam žáci chodí čistit řeky, jaké mají vodní rezervace, kde a jak šetřit každodenně používanou vodou. V druhé půlce dopoledne jsem se naučili používat Piktochart, ve kterém jsme vytvořili novinové články na různá témata o vodě. Finální práce byly přidány na Padlet. Odpoledne jsme se dozvěděli, jak byla voda uchovávána ve starých domech v Rumunsku a Turecku. Jako další jsme se dozvěděli, na co všechno se dá voda využít (vodní elektrárny, rybníky...). Vyzkoušeli jsme si několik kvízů o tom, jak voda pomáhá, nebo kde ji najdeme v lidském těle. Na závěr jsme vytvářeli plakáty v programu Canva o léčivé vodě.

Středa 28. 4.: Středeční dopolední program Erasmu se nesl v duchu prezentací. Virtuálně jsme navštívili Astronomickou observatoř v Bacau a poslechli si informace o hradu knížete Drákuly. Rumunští a turečtí studenti nám představili své prezentace na téma vody; jak byla voda dříve využívána jako ochrana, nebo různá zvláštní využití vody dnes. Následovala spolupráce se studenty ve skupinách; tvořili jsme vlastní knížky v programu StoryJumper. Odpoledne měli studenti volno, tento blok byl vyhrazený pro učitele.

 Čtvrtek 29. 4.: Závěrečný den zahrnoval velké množstvím poučných prezentací a individuálních aktivit. V dopoledních hodinách jsme se prostřednictvím prezentací rumunských studentů dozvěděli o cílech udržitelného rozvoje nejen tamních organizací a významných osobností, ale rovněž o projektech mezinárodních. Následovala řada prezentací o změnách klimatu či tématech týkajících se vody. Své znalosti jsme mohli obohatit o jednotlivé způsoby uchovávání, čištění a rozvádění vod. Zároveň nám byly také představeny slavné osobnosti, které vedou kampaně pro zlepšení kvality vzdělání a genderové rovnosti. Po obědové pauze nás čekalo zamyšlení týkající se aktuální pandemické situace, a to díky prezentaci rumunské studentky ohledně dopadu Covidu 19 na životní prostředí. Naším úkolem bylo sepsat 100 slovný článek, který by odrážel náš názor o tom, proč je důležité, aby se v dnešním světě šířilo povědomí o změnách klimatu a jeho možných dopadech. Zakončení celého čtyřdenního programu se neslo již v odlehčené atmosféře a byla představena jednotlivá kulturní vystoupení žáků zemí účastnících se tohoto programu. Za českou skupinu byla představena dvě hudební vystoupení žáků naší školy a česká participace v programu byla završena krátkým proslovem Terezy Jarošové s poděkováním všem zúčastněným za vzájemné obohacení dosavadních znalostí a náročnou organizaci celého programu.“

Výstupy projektu byly splněny. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce i celého projektu. O tom, že účast v podobných projektech má pro žáky velký význam, svědčí slova Zuzany Činkové (5. A), která měla možnost se díky online průběhu do  akce také zapojit. „Účast na setkání v rámci projektu Erasmus+ byla pro mne skvělou zkušeností a moc jsem si to užila. Líbily se mi prezentace a zároveň také interaktivní části, kde jsme se společně se zahraničními studenty naučili pracovat s mnohými aplikacemi, které já osobně jistě ještě v budoucnu využiji. Ráda se zapojím do podobné akce také příště, protože si myslím, že takovéto mezinárodní projekty jsou pro nás v mnohém přínosné. Chtěla bych tedy moc poděkovat naší škole za možnost účastnit se Erasmu+.“

Text: J. Burianová a I. Pečtová

Program Erasmus+

Prezentace

 

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout