Gymnázium Vítězslava Nováka

Pronájem tělocvičny

Plocha sálu tělocvičny je 207 m².

Časy pronájmu: pondělí – pátek: od skončení vyučování do 21 hodin

                               sobota - neděle: od 7 do 21 hodin

Cena za 1 hodinu pronájmu: 400,- Kč

Nájemné zahrnuje: užívání příslušenství (chodba, šatny, WC včetně sprch), dále využívání školního tělocvičného nářadí, které je k dispozici v nářaďovně (konkrétně žíněnky, švédská bedna, tělocvičná koza, odrazový můstek, 2 ks mobilních branek, volejbalová síť).

Servis

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout