Gymnázium Vítězslava Nováka

Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O škole / Projekty GVN

Projekt ROP

Název projektu  Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Cílem  projektu bylo v co největší míře zkvalitnit výuku na Gymnáziu Vítězslava  Nováka. Předkládaný projekt řešil přetrvávající problém s nedostatkem vyučovacích prostor a dalších prostor pro mimoškolní aktivity a pedagogické zázemí. Nově vytvořené učebny slouží k výuce cizích jazyků, výpočetní techniky, výtvarné a hudební výchovy a dalších předmětů. Tyto učebny jsou dále využívány pro mimoškolní činnost studentů, při přípravě projektů s partnerskými školami a v rámci vzdělávacího centra NOVA DOMUS.

 

Spoluúčast Evropské unie.

Celková výše rozpočtu: 31 814 125 Kč

Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 29 428 065 Kč (92,5 %)

Podíl Jihočeského kraje: 2 386 060 Kč (7,5 %)

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2008

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2010

 

Komu byl projekt určen ?

Projekt byl zaměřen především na zkvalitnění výuky, vytvoření vhodného studijního zázemí a řádnou přípravu studentů gymnázia na přijímací zkoušky k navazujícímu studiu na vysokých školách. Svým zaměřením byl projekt určen především studentům Gymnázia Vítězslava  Nováka, a to bez ohledu na jejich pohlaví, věk, náboženské vyznání, národnost, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, světový názor či zdravotní stav.

K hlavním výhodám předkládaného projektu patřila zejména jeho komplexnost. Projekt pamatoval nejen na vytvoření nových učeben a jejich vybavení, ale zahrnul také zázemí pro pedagogy, knihovnu a zázemí pro volnočasové aktivity studentů. Při přípravě projektu se vycházelo především z potřeb studentů. Předkládaný projekt umožnil vytvořit dvě kmenové učebny, dvě jazykové učebny, dva kabinety, počítačovou učebnu, knihovnu, kreslírnu, hudební místnost, nahrávací studio, školní divadelní místnost a sociální zařízení. Komplexnost projektu byla završena bezbariérovým přístupem.

Realizátor projektu

Realizátor projektu a příjemce dotace bylo Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

 

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout