Gymnázium Vítězslava Nováka

Výsledky voleb do školské rady na období 2024 – 2027

Dne 22.11.2023 proběhla volba členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky na období 2024 - 2027.


6.11.2023

Oznámení o konání voleb do školské rady Gymnázia Vítězslava Nováka na období 2024 – 2027

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách schváleným Radou JčK vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady v počtu 6 členů:

  • 2 členy jmenuje zřizovatel
  • 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci

 

Zároveň ředitelka školy ustanovila přípravný výbor, dále jen volební orgán:

  • Jan Mazanec
  • Veronika Míková
  • Lucie Šimková
  • Yvona Zajícová

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků zašlete poštou, emailem (simkova@gvn.cz) nebo je odevzdejte osobně v sekretariátu školy do 3.11.2023 14.00 hod.

U kandidáta zastupujícího nezletilého žáka uveďte navíc jméno, příjmení a třídu nezletilého žáka.

Návrh musí obsahovat souhlas navrženého kandidáta. Kandidát může navrhnout sám sebe.

 

List pro návrh kandidáta ke stažední v PDF či Word

 

Jmenný seznam kandidátů bude zveřejněn na webu a ve vývěsce školy 6.11.2023.

Volby do školské rady se budou konat ve středu 22.11.2023 od 15.00 do 17.30 hod. v sekretariátu školy.

Výsledky voleb budou vyvěšeny na webu a ve vývěsce školy dne 24.11.2023.

 

Mgr. Lenka Vetýšková
ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout