Gymnázium Vítězslava Nováka

Partnerské školy GVN

V současnosti naše škola spolupracuje se zahraničními školami a městy, které jsou blíž či dál od Jindřichova Hradce. Velice si vážíme tradice těchto partnerských vazeb. V rámci spolupráce podnikáme výměnné pobyty, zajímavá a pravidelná setkání, které jsou již nedílnou součástí naší školy. Mnoho desítek žáků i učitelů mělo možnost se do této chvíle aktivně zapojit do zajímavých aktivit, podnikli jsme mnoho návštěv, přivítali jsme a ubytovávali, dnes již můžeme říct přátel, komunikovali jsme mnoha jazyky, ale hlavně jsme si užívali skvělého pocitu být součástí mezinárodního přátelství, možnosti pracovat na svém osobním rozvoji, přesvědčit se, jak důležitá je v dnešním moderním světě znalost cizích jazyků, poznali jsme spoustu překrásných míst.

Protože si tradic velmi vážíme, navazujeme na tyto tradice, hýčkáme je a vnímáme je jako absolutně nezbytné pro chod současné evropské školy. Proto i do budoucna pevně věříme v pokračující spolupráci a těšíme se, co nového nám další, s tím spojené činnosti, přinesou.

Odkazy na partnerské školy:

Gymnázium Neckargemünd - http://www.gymnasium-neckargemuend.de

Gymnázium Krems - http://www.brg-kremszeile.ac.at

Gymnázium Zlaté Moravce - http://www.gjkzm.sk

Gymnázium Zwettl - www.gymnasium-zwettl.ac.at

O škole

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout